Prva socialna pomoč
  CSD  Prva socialna pomoč Nazaj  

Vprašanja in odgovori

s področja prve socialne pomoči.

Vse obiskovalce Portala CSD LJUBLJANA-ŠIŠKA obveščamo, da z dnem 22.10.2006 UKINJAMO rubriko "VPRAŠANJA IN ODGOVORI NA PODROČJU PRVE SOCIALNE POMOČ IN DENARNIH SOCIALNIH POMOČI". Vprašanja lahko zastavljate preko elektronske pošte na naslov gpcsd.ljsis(@)gov.si. Že zastavljena vprašanja in odgovori pa so vam še naprej na voljo.

Za razumevanje se vam zahvaljujemo.

Objave ...

  Vloge za sprejem v domove za starejše
 

Vloge za sprejem v domove za starejše

S 1. junijem 2004 je začel veljati Pravilnik o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva (Uradni list RS, št. 38/2004; 16. 4. 2004). Pravilnik enotno ureja postopke sprejema, premestitve in odpusta v socialno varstvenih zavodih, ki delujejo v sistemu javne mreže. Pravilnik se začne izvajati 1. junija 2004 v domovih za starejše, posebnih socialnih zavodih, varstveno delovnih centrih in socialnih zavodih za usposabljanje (v oddelkih za institucionalno varstvo odraslih).

Bistvena novost pravilnika je, da bo mogoče oddati vlogo za sprejem v domove za starejše na enem mestu tudi za več domov hkrati, vloge bodo enotne za vse domove, poleg klasičnih poti jih bo mogoče oddati tudi prek elektronske pošte in prek svetovnega spleta. Postopek sprejema v domove za starejše in posebne socialne zavode bo informacijsko podprt, tako da bo mogoče na spletni strani Skupnosti socialnih zavodov Slovenije dobiti tudi informacije o številu vlog v posameznem zavodu.

PRAVILNIK O POSTOPKIH PRI UVELJAVLJANJU PRAVICE DO INSTITUCIONALNEGA VARSTVA

V začetku aprila 2004 je minister za delo družino in socialne zadeve dr. Vlado Dimovski izdal Pravilnik o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva (Uradni list RS št. 38/2004; 16. 4. 2004). Pravilnik enotno ureja postopke sprejema, premestitve in odpusta v socialno varstvenih zavodih, ki delujejo v sistemu javne mreže. Pravilnik se začne izvajati 1. junija 2004, in sicer v domovih za starejše, posebnih socialnih zavodih, varstveno delovnih centrih in socialnih zavodih za usposabljanje (v oddelkih za institucionalno varstvo odraslih).

Z uvajanjem pravilnika bomo poleg enotnih in preglednih postopkov za uporabnike in izvajalce zagotovili še številne druge prednosti, saj bodo vsi postopki v primeru sprejema v domove za starejše in posebne socialno varstvene zavode tudi ustrezno informacijsko podprti, kar bo bodočim uporabnikom in drugim zainteresiranim bistveno olajšalo dostop do informacij o zasedenosti in posredno tudi o čakalnih dobah v teh zavodih. Ključne prednosti novega sistema informacijskega sistema, ki podpira izvajanje pravilnika so:

  • z uvedbo enotnega sistema vlog bomo ugotovili, koliko starejših resnično čaka na sprejem v dom ter kakšne so njihove potrebe. Z različnimi poizvedbami po zbranih podatkih o vlogah lahko pridobimo dragocene podatke o potrebah po regijah, trenutnem stanju čakajočih, njihovi strukturi, zdravstvenem stanju in podobno. Na podlagi teh podatkov lahko na nivoju države bistveno bolj kakovostno in uporabniku prilagojeno načrtujemo razvoj sistema
  • enoten pravilnik in njegova podpora zagotavljata, da so postopki sprejema v vse domove enaki in transparentni. Tako lahko starejšim zagotovimo vedno enako obravnavo in izbiro doma ob nespremenjenih pogojih za sprejem
  • pregled števila čakajočih v domovih je na voljo bodočemu stanovalcu že, ko se odloča za oddajo vloge
  • možnost izvajanja večine aktivnosti v zvezi z vlogo prek svetovnega spleta odpira nove možnosti in starejšim, predvsem pa njihovim svojcem, ponuja več informacij ter prihrani marsikatero pot
  • spremljanje oddane vloge s strani bodočega stanovalca in enotno evidentiranje vseh dogodkov v zvezi z vlogo predstavlja odlično možnost uporabniškega nadzora sistema, ki zagotavlja nepristranskost obravnave vseh vlog in povečuje zaupanje v sistem
  • obdelava vlog za sprejem v domove bo na nivoju sistema bolj racionalna, saj se bo vsaka vloga dejansko vnesla v sistem samo enkrat, kljub temu pa si bo lahko starejši izbral več domov, v katerih bi bil pripravljen bivati


Možnost oddaje vloge za sprejem preko spleta.

Seznam zavodov, ki opravljajo instuticionalno varstvo:
domovi za starejše

Vloga za sprejem v dom - Prošnjo je mogoče natisniti in poslati po pošti izbranemu zavodu.