Prva socialna pomoč
  CSD  Prva socialna pomoč Nazaj  

Vprašanja in odgovori

s področja prve socialne pomoči.

Vse obiskovalce Portala CSD LJUBLJANA-ŠIŠKA obveščamo, da z dnem 22.10.2006 UKINJAMO rubriko "VPRAŠANJA IN ODGOVORI NA PODROČJU PRVE SOCIALNE POMOČ IN DENARNIH SOCIALNIH POMOČI". Vprašanja lahko zastavljate preko elektronske pošte na naslov gpcsd.ljsis(@)gov.si. Že zastavljena vprašanja in odgovori pa so vam še naprej na voljo.

Za razumevanje se vam zahvaljujemo.

Objave ...

  Vloge za sprejem v domove za starejše
 

PRVA SOCIALNA POMOČ

Prva socialna pomoč (v nadaljevanju PSP) je socialno varstvena storitev namenjena uporabniku, ki pride na Center za socialno delo (v nadaljevanju CSD) prostovoljno in sicer:
  • PRVIČ, bodisi zaradi težave ali stiske, bodisi zaradi informacij o določenih postopkih socialnega varstva (npr. postopek razveze zakonske zveze, postopek urejanja stikov, preživnine, postavitev skrbnika za poseben primer itd.),
  • PONOVNO z novo težavo ali stisko oz. zadevo, ki je še nikoli ni urejal na CSD.
Prvi razgovor z uporabnikom je namenjen opredelitvi težave ali stiske, ko ima uporabnik možnost pojasniti vse okoliščine, ki so vplivale na težavo ali stisko, izraziti, kaj pričakuje od CSD, strokovni/na delavec/ka pa nakaže možne rešitve. Ponudi več možnosti, v kolikor oceni, da so le-te primerne ter uporabniku poda osnovne informacije. Uporabnika lahko, glede na zadevo, napoti:
  • k drugim strokovnim delavcem znotraj CSD, ki opravljajo druge socialno varstvene storitve: osebno pomoč posameznikom (svetovanje, urejanje, vodenje) in pomoč družini za dom (svetovanje, spremljanje družine), ali pa javna pooblastila (npr. postavitev skrbnika za poseben primer, ukrepi za zaščito otrok, predlog za odvzem/vrnitev poslovne sposobnosti itd.),
  • ali zunaj CSD, v druge institucije, društva, nevladne organizacije ali k posameznikom, ki nudijo ustrezno obliko pomoči.
Uporabnik ima možnost izbire in se mu ni potrebno odločiti takoj. S strokovnim/no delavcem/ko se lahko dogovorita za ponovno srečanje. Na naslednji razgovor se lahko povabi tudi druge udeležene v zadevi, npr. partnerja, otroke.

Storitev PSP zajema enega do največ pet razgovorov v isti zadevi, po dogovoru se opravi tudi obisk na domu ali v kateri od institucij skupaj z uporabnikom, npr. v Materinskem domu, šoli, zdravstvena institucija itd. Po največ petih srečanjih naj bi se uporabnik odločil, kako bo dalje urejal zadevo, ali se bo vključil v svetovalni proces ali bo sprožil upravni postopek, ali pa se bo obrnil na zunanje izvajalce socialno varstvenih storitev, sodišča ipd.

Večinoma je storitev PSP opravljena oz. zaključena po enkratnem razgovoru, ko so uporabniku posredovane informacije, ki jih želi oz. se takoj odloči za nadaljnjo obravnavo. Uporabnik se včasih odloči tudi tako, da ne potrebuje nadaljnje obravnave, saj razgovori v okviru PSP niso zgolj informativni, pač pa tudi svetovalni.
Strokovni/na delavec/ka dela po metodi dela s posameznikom in z družino, po metodičnih načelih in načinih ravnanja v socialnem delu, pri svojem delu pa mora upoštevati kodeks etičnih načel v socialnem varstvu.

V kolikor uporabnik želi ostati anonimen, mu je le-to zagotovljeno. Storitev PSP je brezplačna.

PSP uporabniku pomaga k odločitvi, da v svojem življenju napravi korak naprej.


PSP izvajajo:

Lavra Ciperle, Anja Tekavčič in Vojko Vavpotič. Uporabnik se lahko obrne na katerega koli strokovnega delavca v času uradnih ur.

LAVRA CIPERLE, univ.dipl.soc.del., soba št. 28
tel.: 01 / 583 98 28
e-mail: lavra.ciperle(@)gov.si

ANJA TEKAVČIČ, mag.soc.del., soba št. 29
Tel.: 01 / 583 98 29
e-mail: anja.tekavcic(@)gov.si

VOJKO VAVPOTIČ, soba št. 30
Tel.: 01 / 583 98 30
e-mail: vojko.vavpotic(@)gov.si

Prva socialna pomoč pri urejanju institucionalnega varstva odraslih nad 65 let

MARIJA TOVORNIK VRHOVEC, univ.dipl.soc.ped., soba št. 9
Tel.: 01 / 583 98 08
e-mail: marija.tovornik-vrhovec(@)gov.siZa področje občine Medvode pa se uporabniki lahko obrnejo na strokovni delavki:

MELITA DOBNIKAR, univ.dipl.soc.del., soba št. 1
Tel.: 01/ 361 39 90
e-mail: melita.dobnikar(@)gov.si

META PARKELJ, univ.dipl.soc.del., soba št. 4
Tel.: 01 / 361 34 08
e-mail: meta.parkelj(@)gov.siUradne ure:
ponedeljekod 08.00 do 12.00 ure in od 13:00 do 15:00 ure
sredaod 08.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 17.00 ure
petekod 08.00 do 12.00 ure