Prva socialna pomoč
  Vprasanja in odgovori  starševsko varstvo in družinski prejemki   delno plačilo za izgubljeni dohodek Nazaj  

Sporočamo vam, da začasno ukinjamo rubriko VPRAŠANJA IN ODGOVORI, ker zaradi prevelika obsega dela trenutno ne zmoremo odgovarjati na vaša vprašanja.


Vprašanja in odgovori

s področja zavarovanja za starševsko varstvo (porodniški, očetovski, posvojiteljski dopust, dopust za nego in varstvo otroka, pravica do krajšega delovnega časa) in družinskih prejemkov (otroški, starševski dodatek, pomoč ob rojstvu otroka, dodatek za veliko družino, dodatek za nego otroka).

Iskanje: (vpišite iskani niz)
Iskanje vpisanega niza med vprašanji in odgovori!

Na voljo so vam naslednji informativni izračuni

Informativni izračun nastopa materinskega dopusta porodniški dopust

očetovski dopust

dopust za nego in varstvo otroka

posvojiteljski dopust


starševsko nadomestilo

(porodniško nadomestilo, očetovsko nadomestilo, nadomestilo za nego in varstvo otroka, posvojiteljsko nadomestilo)


do 3.leta otrokove starosti


Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1) (Uradni list RS, št. 26/2014)


Pravilnik o postopkih za uveljavljanje pravic do družinskih prejemkov (Uradni list RS, št. 89/2014)


Pravilnik o postopkih za uveljavljanje pravic iz zavarovanja za starševsko varstvo (Uradni list RS, št. 89/2014)


Pravilnik o kriterijih za uveljavljanje pravic za otroke, ki potrebujejo posebno nego in varstvo (Uradni list RS, št. 89/2014)


Seznam težkih bolezni (.pdf)


Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) (Uradni list RS, št. 21/2013, 78/2013-popr.)Otroški dodatek

Denarna socialna pomoč

Izredna denarna socialna pomoč

Varstveni dodatek

Državne štipendije

Znižano plačilo vrtca

Subvencija malice za učence in dijake

Subvencija kosila za učence

Subvencija prevoza za dijake in študente

Pravica do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev

Pravica do plačila prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanjeDružinski prejemki

Starševsko varstvo


Na našem centru lahko uveljavljate pravice in pomoči iz Zakona o socialnem varstvu, Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, ter denarne pomoči, ki jih omogočata Mestna občina Ljubljana in Občina Medvode.

Druge pomoči

Pomoč družini na domu in institucionalno varstvo odraslih


Posebno obvestilo
Spoštovani uporabniki spletnega portala CSD Ljubljana-Šiška!

Spletni portal CSD Ljubljana-Šiška je nastal na iniciativo strokovnih delavcev CSD Ljubljana-Šiška z namenom, da bi uporabnikom naših storitev olajšali dostop do informacij. S časom je portal zaživel kot vse slovenski ter se za pomoč oglašajo uporabniki vseh centrov za socialno delo. Tako je povprečno dnevno število obiskovalcev v zadnjih mesecih naraslo na skoraj 600. Marsikateri obiskovalec poišče pomoč tudi preko elektronske pošte. S tem se obremenitve delavcev občasno povečajo do te mere, da ni mogoče pravočasno zagotoviti odgovora. Veseli smo, da nas obiskujete in si želimo, da bi bili vam še vnaprej dostopni in si zato prizadevamo, da bi prvo socialno pomoč in enoto za starševsko varstvo in družinske prejemke kadrovsko okrepili. Delavci centra sedaj delajo prostovoljno poleg svojih rednih dejavnostih. Na vprašanja bomo poskušali odgovoriti čimprej in čim bolj strokovno. Svojim obiskovalcem se za nastale nevšečnosti opravičujemo. Bodite z nami še naprej.

Izberite področje ...
(17.06.2003) Ne prezrite

Določena vprašanja smo preusmerili na področje Prve socialne pomoči, tako da mogoče vašega vprašanja ne boste našli na tej strani. Poglejte pod vprašanja na "Prvi socialni pomoči".

    neodgovorjeni
Starševsko varstvo
    porodniški dopust
    očetovski dopust
    dopust za nego in varstvo otroka
    starševsko nadomestilo
    pravica do krajšega delovnega časa
Družinski prejemki
    starševski dodatek
    pomoč ob rojstvu otroka
    otroški dodatek
    dodatek za veliko družino
    dodatek za nego otroka
    delno plačilo za izgubljeni dohodek
 
 Datum: 04.01.2011       Vprašanje postavil-a: renata
Vprašanje:
Pozdravljeni.Prejemam nadomestilo za izgubljeni dohodek in me zanima ali se bo res tale mesec dvignilo kot so rekli na znesek minimalne plače?
In,da dobimo razliko za dva meseca za nazaj?

Hvala!
Odgovor je v pripravi!
 
 Datum: 30.07.2010       Vprašanje postavil-a: šokirana
Vprašanje:
Imam hčerko s posebnimi potrebami, ki bi jo lahko, če bi želela (PA NE ŽELIM), kot pravi socialna delavka - POSPRAVILA - v Zavod. Imam jo doma, izobražujem jo doma in vso drugo oskrbo ima doma, ker menim, da doma več pridobi kot bi v Zavodu. Žalostno pa je, da moram potne stroške za prevoz do NFTH in NDTH plačati sama - ZZZS mi noče povrniti stroškov. Zvedela sem, da bi država, če bi bila hči v Zavodu, vsako leto Zavodu plačala za oskrbo hčerke 30.000 eur. Jaz pa sem morala naravnost se pritožiti na Ministrstvo in zagroziti z Varuhom človekovih pravic, da so mi odobrili Delno plačilo za izgubljeni dohodek. In to borih 420 eur neto na mesec. Zanima me, zakaj se DPID ne uskladi z minimalno plačo? Ne morete druge socialne transfere primerjati s tem!!!! Kako ste lahko tako nečloveški? Tu gre za otroke. Prosim za konkreten odgovor in ne za suhoparen prepis iz pravilnika.
Odgovor je v pripravi!
 
 Datum: 09.07.2010       Vprašanje postavil-a: David Pavlin
Vprašanje:
Zanima me če lahko uveljavljam pravico do delnega plačila za izgubljeni dohodek, zase in za otroka, ker so me izpisali iz zavoda za zaposlovanje
Odgovor:
Delno plačilo za izgubljeni dohodek je osebni prejemek, ki ga prejme eden od staršev, kadar prekine delovno razmerje ali začne delati krajši delovni čas zaradi nege in varstva otroka s težko motnjo v duševnem razvoju ali težko gibalno oviranega otroka (otroci, ki potrebujejo posebno nego in varstvo).
Pravico ima tudi eden od staršev, ki neguje in varuje dva ali več otrok z zmerno oziroma težjo motnjo v duševnem razvoju ali zmerno oziroma težjo gibalno oviranostjo.

Obrnite se na pristojni CSD.
Datum odgovora: 16.08.2010   Odgovarjal-a: Enota za starševsko varstvo in družinske prejemke
 
 Datum: 17.05.2010       Vprašanje postavil-a: nataša
Vprašanje:
Zanima me, ali lahko starši od katerih je eden prejemnik denarnega nadomestila za izgubljeni dohodek in je zato nezaposlen, vpišejo otroka s posebnimi potrebami (roj. 2004) v vrtec. Če lahko, v kateri program 6urni, 9urni.
Odgovor je v pripravi!
 
 Datum: 06.02.2010       Vprašanje postavil-a: Janja
Vprašanje:
Spoštovani!

Zanima me, kako se razlaga 86. člen ZSVDP. V območni enoti CSD so mi namreč rekli, da mi pravica do delnega plačila za izgubljeni dohodek ne pripada, če je otrok hospitaliziran več kot 30 dni. Pa me zanima, če res pod ta člen zapade tudi hospitalizacija v bolnišnici ali so mišljeni samo primeri, ko je otrok vključen v celodnevno institucionalno varstvo. Nobene logike namreč ne vidim v tem, da ne bi bila upravičena do nadomestila, če je otrok v bolnišnici. Res je sicer, da ima tam celodnevno oskrbo, ampak jaz imam doma še dva druga otroka, ki ju moram prav tako preživeti. Saj si ne morem za tisti mesec ali dva, ko je otrok v bolnišnici (in jaz z njim) poiskati zaposlitve.

Hvala za odgovor!

Lep pozdrav!
Odgovor:
86. člen Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih pravi:

Pravice do delnega plačila za izgubljeni dohodek nima eden od staršev, če je otrok zaradi zdravljenja, usposabljanja, vzgoje ali šolanja v zavodu, v katerem ima celodnevno brezplačno oskrbo, razen če je to obdobje krajše od 30 dni v letu.

Pravice do delnega plačila za izgubljeni dohodek nima eden od staršev, če je otrok v rejništvu.
Datum odgovora: 20.04.2010   Odgovarjal-a: Enota za starševsko varstvo in družinske prejemke
 
 Datum: 15.01.2010       Vprašanje postavil-a: radovedna
Vprašanje:
Zanima me, če se bo z dvigom minimalne plače dvignilo tudi delno plačilo za izgubljeni dohodek. Razlika bo namreč občutna. Že tako je tudi sedaj nižje kot minimalna plača. Prav bi bilo, da bi dvignili, saj je to moj oz. naš edini dohodek za otroka s posebnimi potrebami.
Odgovor:
Izplačila do delnega izplačila za izgubljeni dohodek so v skladu z Zakonom o starševskem varstvu in družinskih prejemkih se valorizirajo dvakrat letno. O valorizaciji določa Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Letos še ni bilo uskladitve socialnih transferov.
Datum odgovora: 20.04.2010   Odgovarjal-a: Enota za starševsko varstvo in družinske prejemke
 
 
    zapisi 1 do 6 (vseh zapisov: 25) naslednja stran zadnja stran


Vseh zastavljenih vprašanj do danes: 4808
Vprašanja, ki so bila zastavljena pred 01.01.2004, se ne prikazujejo več.