Prva socialna pomoč
  Vprasanja in odgovori  starševsko varstvo in družinski prejemki   starševski dodatek Nazaj  

Sporočamo vam, da začasno ukinjamo rubriko VPRAŠANJA IN ODGOVORI, ker zaradi prevelika obsega dela trenutno ne zmoremo odgovarjati na vaša vprašanja.


Vprašanja in odgovori

s področja zavarovanja za starševsko varstvo (porodniški, očetovski, posvojiteljski dopust, dopust za nego in varstvo otroka, pravica do krajšega delovnega časa) in družinskih prejemkov (otroški, starševski dodatek, pomoč ob rojstvu otroka, dodatek za veliko družino, dodatek za nego otroka).

Iskanje: (vpišite iskani niz)
Iskanje vpisanega niza med vprašanji in odgovori!

Na voljo so vam naslednji informativni izračuni

Informativni izračun nastopa materinskega dopusta porodniški dopust

očetovski dopust

dopust za nego in varstvo otroka

posvojiteljski dopust


starševsko nadomestilo

(porodniško nadomestilo, očetovsko nadomestilo, nadomestilo za nego in varstvo otroka, posvojiteljsko nadomestilo)


do 3.leta otrokove starosti


Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1) (Uradni list RS, št. 26/2014)


Pravilnik o postopkih za uveljavljanje pravic do družinskih prejemkov (Uradni list RS, št. 89/2014)


Pravilnik o postopkih za uveljavljanje pravic iz zavarovanja za starševsko varstvo (Uradni list RS, št. 89/2014)


Pravilnik o kriterijih za uveljavljanje pravic za otroke, ki potrebujejo posebno nego in varstvo (Uradni list RS, št. 89/2014)


Seznam težkih bolezni (.pdf)


Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) (Uradni list RS, št. 21/2013, 78/2013-popr.)Otroški dodatek

Denarna socialna pomoč

Izredna denarna socialna pomoč

Varstveni dodatek

Državne štipendije

Znižano plačilo vrtca

Subvencija malice za učence in dijake

Subvencija kosila za učence

Subvencija prevoza za dijake in študente

Pravica do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev

Pravica do plačila prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanjeDružinski prejemki

Starševsko varstvo


Na našem centru lahko uveljavljate pravice in pomoči iz Zakona o socialnem varstvu, Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, ter denarne pomoči, ki jih omogočata Mestna občina Ljubljana in Občina Medvode.

Druge pomoči

Pomoč družini na domu in institucionalno varstvo odraslih


Posebno obvestilo
Spoštovani uporabniki spletnega portala CSD Ljubljana-Šiška!

Spletni portal CSD Ljubljana-Šiška je nastal na iniciativo strokovnih delavcev CSD Ljubljana-Šiška z namenom, da bi uporabnikom naših storitev olajšali dostop do informacij. S časom je portal zaživel kot vse slovenski ter se za pomoč oglašajo uporabniki vseh centrov za socialno delo. Tako je povprečno dnevno število obiskovalcev v zadnjih mesecih naraslo na skoraj 600. Marsikateri obiskovalec poišče pomoč tudi preko elektronske pošte. S tem se obremenitve delavcev občasno povečajo do te mere, da ni mogoče pravočasno zagotoviti odgovora. Veseli smo, da nas obiskujete in si želimo, da bi bili vam še vnaprej dostopni in si zato prizadevamo, da bi prvo socialno pomoč in enoto za starševsko varstvo in družinske prejemke kadrovsko okrepili. Delavci centra sedaj delajo prostovoljno poleg svojih rednih dejavnostih. Na vprašanja bomo poskušali odgovoriti čimprej in čim bolj strokovno. Svojim obiskovalcem se za nastale nevšečnosti opravičujemo. Bodite z nami še naprej.

Izberite področje ...
(17.06.2003) Ne prezrite

Določena vprašanja smo preusmerili na področje Prve socialne pomoči, tako da mogoče vašega vprašanja ne boste našli na tej strani. Poglejte pod vprašanja na "Prvi socialni pomoči".

    neodgovorjeni
Starševsko varstvo
    porodniški dopust
    očetovski dopust
    dopust za nego in varstvo otroka
    starševsko nadomestilo
    pravica do krajšega delovnega časa
Družinski prejemki
    starševski dodatek
    pomoč ob rojstvu otroka
    otroški dodatek
    dodatek za veliko družino
    dodatek za nego otroka
    delno plačilo za izgubljeni dohodek
 
 Datum: 04.09.2006       Vprašanje postavil-a: vesna
Vprašanje:
ali sem v primeru da dobivam starševski dodatek avtomatično zdravstveno zavarovana?
Odgovor:
Obvezno zdravstveno zavarovanje morate imeti urejeno sami (kot občan,...). Več informacij glede obveznega zdravstvenega zavarovanja dobite na Zavodu za zdravstveno zavarovanje.
V času prejemanja starševskega dodatka ste pokojninsko zavarovani (pokojniska doba).
Datum odgovora: 07.09.2006   Odgovarjal-a: Enota za starševsko varstvo in družinske prejemke
 
 Datum: 04.01.2005       Vprašanje postavil-a: Sara
Vprašanje:
Pozdravljeni:
Sem brezposelna in dobivam denarno socialno pomoč v višini 38.695 tolarjev.
Zanima pa me naslednje: ker sem v osmem mesecu nosečnosti je zdaj pravi čas za odajo papirjev.Zanima me katere od teh moram glede na moj primer oddati pred porodom in katere po porodu.

Zanima me še to do česa bom opravičena kot mati samohranilka.

Lep pozdrav in že v naprej se vam zahvaljujem za odgovor.
Odgovor:
1. Če boste v mesecu nastopa porodniškega dopusta nezaposleni, vendar ste bili v zadnjih treh letih vsaj eno leto zavarovani za starševsko varstvo v RS, boste upravičeni do starševskega nadomestila brez dopusta. Za ta čas boste imeli urejeno obvezno zdravstveno ter pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Osnova za starševsko nadomestilo se upošteva 55% minimalne plače. Tako določena osnova se za vsak mesec zavarovanja za starševsko varstvo, ki ga je imel v zadnjih treh letih pred nastopom posamezne vrste starševskega dopusta, poveča za 2% minimalne plače, vendar največ za 50% minimalne plače. Vlogo je potrebno vložiti 60 dni pred predvidenim datumom poroda.

2. Če ne izpolnjujete zgoraj navedene možnosti, boste upravičeni do starševskega dodatka. Starševski dodatek je denarna pomoč staršem, kadar po rojstvu otroka niso upravičeni do starševskega nadomestila. Vlogo oddate na pristojni center za socialno delo 30 dni pred predvidenim datumom poroda, najkasneje pa 30 dni po rojstvu otroka. Starševski dodatek traja 365 dni. Od 01.01.2005 znaša 40.030 SIT mesečno. V tem času ste pokojninsko zavarovani.
Datum odgovora: 06.01.2005   Odgovarjal-a: Enota za starševsko varstvo in družinske prejemke
 
 Datum: 24.12.2004       Vprašanje postavil-a: nina
Vprašanje:
Pozdravljeni,
zanima me ali lahko uveljavljam pravico do starševskega dodatka, če sem prijavljena na zavodu in prejemam socialno pomoč v višini 45.524. S partnerjem živiva v izvenzakonski skupnosti in on je zaposlen vendar ima nizek dohodek.
Nimam pa še nič delovne dobe saj zaključujem študij.
Hvala za odgovor in lep pozdrav.
Odgovor:
Starševski dodatek je denarna pomoč staršem, kadar po rojstvu otroka niso upravičeni do starševskega nadomestila. Vlogo oddate na pristojni center za socialno delo 30 dni pred predvidenim datumom poroda, najkasneje pa 30 dni po rojstvu otroka. Starševski dodatek traja 365 dni.
Datum odgovora: 06.01.2005   Odgovarjal-a: Enota za starševsko varstvo in družinske prejemke
 


Vseh zastavljenih vprašanj do danes: 4808
Vprašanja, ki so bila zastavljena pred 01.01.2004, se ne prikazujejo več.