Prva socialna pomoč
  CSD  SUBVENCIJA PREVOZA ZA DIJAKE IN ŠTUDENTE Nazaj  

Otroški dodatek

Denarna socialna pomoč

Izredna denarna socialna pomoč

Varstveni dodatek

Državne štipendije

Znižano plačilo vrtca

Subvencija malice za učence in dijake

Subvencija kosila za učence

Subvencija prevoza za dijake in študente

Pravica do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev

Pravica do plačila prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanjeDružinski prejemki

Starševsko varstvo


Na našem centru lahko uveljavljate pravice in pomoči iz Zakona o socialnem varstvu, Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, ter denarne pomoči, ki jih omogočata Mestna občina Ljubljana in Občina Medvode.

Druge pomoči

Pomoč družini na domu in institucionalno varstvo odraslihZakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS)

SUBVENCIJA PREVOZA ZA DIJAKE IN ŠTUDENTEVSE DIJAKE IN ŠTUDENTE OBVEŠČAMO, DA NAJ VLOG ZA SUBVENCIJO PREVOZA NE VLAGAJO NA CENTRIH ZA SOCIALNO DELO, PAČ PA PRI IZVAJALCU SUBVENCIONIRANEGA PREVOZA!

Z novim šolskim in študijskem letom 2012/2013 se uveljavlja nov način subvencioniranja prevoza dijakov in študentov. Konec julija je začel veljati Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o prevozih v cestnem prometu, ki razveljavlja vse določbe Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki se nanašajo na subvencijo prevoza za dijake in študente.

Subvencija prevoza za dijake in študente NI več ena od pravic iz javnih sredstev in o njej centri za socialno delo NE odločajo več. Za šolsko/študijsko leto 2012/2013 dijaki in študentje subvencijo prevoza uveljavljajo pri prevoznikih. Do subvencije prevoza so upravičeni VSI dijaki in študentje ne glede na njihov gmotni položaj.

Vloga je dostopna na spletnih straneh Ministrstva za infrastrukturo in prostor (www.mzip.gov.si), na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (www.mizks.gov.si), na spletnih straneh izvajalcev prevozov in na prodajnih mestih izvajalcev prevozov.