Prva socialna pomoč
  CSD  Dejavnosti     Področje dela z zasvojenostmi in postpenalna obravnava Nazaj  
Dejavnosti centra za pomoč ljudem v težavah in programi za izvajanje preventive in samopomoči.

Model multidisciplinarnega pristopa pri obravnavi nasilja v družini
  Opis
  REGIJSKA INTERVENTNA SLUŽBA
Varstvo otrok in družine in preprečevanja nasilja v družini
  Opis
Psihološka služba
svetovanje staršem, svetovanje zakoncema ali partnerjema ...
Področje rejništva in posvojitev
Področje skrbništva
Enota Medvode - polivalentno delo
Nahaja se na dislocirani lokaciji v Medvodah. Namen enote je delo čimbolj približati uporabnikom.
Področje dela s starejšimi
Pomoč je namenjena starim ljudem in družinskim članom pri reševanju kompleksnih socialnih problemov.
Področje dela z invalidi
Pomoč je namenjena otrokom, mladostnikom in odraslim osebam z motnjami v telesnem in duševnem razvoju.
Področje dela z zasvojenostmi in postpenalna obravnava
Področje dela z mladostniki
  Delo z mladoletnimi storilci kaznivih dejanj
  Namestitev otrok in mladostnikov v stanovanjske skupine in vzgojne zavode
 

OBRAVNAVA ZASVOJENOSTI

Pomoč je namenjena osebam, ki imajo težave in probleme povezane s prekomernim uživanjem alkohola in nedovoljenih drog ter njihovim bližnjim.

Oblike pomoči:

prepoznavanje stiske in svetovanje,

podpora uživalcu in bližnjim pri spreminjanju vedenja,

informiranje in sodelovanje z drugimi izvajalci pomoči (zdravstvene ustanove, društva, anonimni alkoholiki, komune, policija),

delo na terenu in nudenje denarnih socialnih pomoči.


POSTPENALNA OBRAVNAVA

Pomoč je namenjena osebam, ki prestajajo ali so prestali zaporno kazen in osebam, ki so v obravnavi na sodišču zaradi kazenskega postopka (polnoletne osebe)

Oblike pomoči:

pomoč v procesu resocializacije (odprava ali zmanjšanje težave) in polnovredna vključitev v normalno življenje in delo,

svetovanje in informiranje pri urejanju preče problematike po odpustu iz zavoda za prestajanje kazni,

pomoč svojcem,

materialna pomoč v obliki denarnih socialnih pomoči.