Prva socialna pomoč
  CSD  Dejavnosti     Skrbništvo Nazaj  
Dejavnosti centra za pomoč ljudem v težavah in programi za izvajanje preventive in samopomoči.

Model multidisciplinarnega pristopa pri obravnavi nasilja v družini
  Opis
  REGIJSKA INTERVENTNA SLUŽBA
Varstvo otrok in družine in preprečevanja nasilja v družini
  Opis
Psihološka služba
svetovanje staršem, svetovanje zakoncema ali partnerjema ...
Področje rejništva in posvojitev
Področje skrbništva
Enota Medvode - polivalentno delo
Nahaja se na dislocirani lokaciji v Medvodah. Namen enote je delo čimbolj približati uporabnikom.
Področje dela s starejšimi
Pomoč je namenjena starim ljudem in družinskim članom pri reševanju kompleksnih socialnih problemov.
Področje dela z invalidi
Pomoč je namenjena otrokom, mladostnikom in odraslim osebam z motnjami v telesnem in duševnem razvoju.
Področje dela z zasvojenostmi in postpenalna obravnava
Področje dela z mladostniki
  Delo z mladoletnimi storilci kaznivih dejanj
  Namestitev otrok in mladostnikov v stanovanjske skupine in vzgojne zavode
 
Skrbništvo
Poznamo tri vrste skrbništva:
skrbništvo nad mladoletnimi,
skrbništvo za osebe, ki jim je odvzeta poslovna sposobnost (polnoletne osebe),
skrbništvo za posebne primere, namenjeno mladoletnim ali polnoletnim osebam.

Namen skrbništva je, da se s skrbjo, vzgojo in izobrazbo vsestransko razvije osebnost mladoletnih varovancev, ki se kasneje samostojno usposobijo za življenje in delo.

Namen skrbništva nad drugimi osebami pa je varstvo njihove osebnosti, ki se uresničuje predvsem z oskrbo, zdravljenjem in usposabljanjem za samostojno življenje.

Vsem skrbništvom pa je skupno, da se določeni osebi postavi skrbnika, ki zanjo (če je le mogoče, skupaj z njo) ureja vse, kar je potrebno, oziroma vse, kar je bilo dogovorjeno.