Prva socialna pomoč
  CSD  Dejavnosti    Multidisciplinarni tim za obravnavanje nasilja v družini Nazaj  
Dejavnosti centra za pomoč ljudem v težavah in programi za izvajanje preventive in samopomoči.

Model multidisciplinarnega pristopa pri obravnavi nasilja v družini
  Opis
  REGIJSKA INTERVENTNA SLUŽBA
Varstvo otrok in družine in preprečevanja nasilja v družini
  Opis
Psihološka služba
svetovanje staršem, svetovanje zakoncema ali partnerjema ...
Področje rejništva in posvojitev
Področje skrbništva
Enota Medvode - polivalentno delo
Nahaja se na dislocirani lokaciji v Medvodah. Namen enote je delo čimbolj približati uporabnikom.
Področje dela s starejšimi
Pomoč je namenjena starim ljudem in družinskim članom pri reševanju kompleksnih socialnih problemov.
Področje dela z invalidi
Pomoč je namenjena otrokom, mladostnikom in odraslim osebam z motnjami v telesnem in duševnem razvoju.
Področje dela z zasvojenostmi in postpenalna obravnava
Področje dela z mladostniki
  Delo z mladoletnimi storilci kaznivih dejanj
  Namestitev otrok in mladostnikov v stanovanjske skupine in vzgojne zavode
 

V centru za socialno delo Ljubljana - Šiška smo oblikovali Model multidisciplinarnega pristopa pri obravnavi nasilja v družini, ki zagotavlja :
  • enoten pristop in multidisciplinarno povezovanje pri obravnavi nasilja med posameznimi delovnimi področji v centru, v notranjem kriznem timu
  • multidisciplinarno sodelovanje z zunanjimi organi pri obravnavi nasilja v multidisciplinarnem timu.
Nosilec primera nasilja lahko za načrtovanje pomoči žrtvi skliče notranji krizni tim, ki na podlagi zbranih podatkov oceni stopnjo ogroženosti žrtve nasilja in sprejme dogovor o sklicu multidisciplinarnega tima.

Multidisciplinarni tim za obravnavanje nasilja v družini sestavlja skupina strokovnjakov, ki se oblikuje, če nosilec primera oziroma notranji krizni tim, presodi, da je za sprejem ocene o potrebnosti izdelave načrta pomoči žrtvi potrebno sodelovanje drugih organov. Delo tima se v določeni zadevi zaključi, ko je načrt pomoči žrtvi realiziran, ko je žrtvi zagotovljena varnost.