Prva socialna pomoč
  CSD  Dejavnosti     Področje dela z mladostniki in preventivnega dela Nazaj  
Dejavnosti centra za pomoč ljudem v težavah in programi za izvajanje preventive in samopomoči.

Model multidisciplinarnega pristopa pri obravnavi nasilja v družini
  Opis
  REGIJSKA INTERVENTNA SLUŽBA
Varstvo otrok in družine in preprečevanja nasilja v družini
  Opis
Psihološka služba
svetovanje staršem, svetovanje zakoncema ali partnerjema ...
Področje rejništva in posvojitev
Področje skrbništva
Enota Medvode - polivalentno delo
Nahaja se na dislocirani lokaciji v Medvodah. Namen enote je delo čimbolj približati uporabnikom.
Področje dela s starejšimi
Pomoč je namenjena starim ljudem in družinskim članom pri reševanju kompleksnih socialnih problemov.
Področje dela z invalidi
Pomoč je namenjena otrokom, mladostnikom in odraslim osebam z motnjami v telesnem in duševnem razvoju.
Področje dela z zasvojenostmi in postpenalna obravnava
Področje dela z mladostniki
  Delo z mladoletnimi storilci kaznivih dejanj
  Namestitev otrok in mladostnikov v stanovanjske skupine in vzgojne zavode
 

DELO Z MLADOSTNIKI

V primeru storitve kaznivega dejanja otroka ali mladostnika nudimo pomoč njim in njihovim družinam.

Oblike in dela pomoči:

javna pooblastila: sodelovanje s sodišči in tožilstvom, spremljanje sodnih obravnav, izvajanje vzgojnih ukrepov, ki jih izreče sodišče, namestitev v vzgojne zavode in stanovanjske skupine.

socialno varstvene storitve: informiranje, svetovanje, vodenje in urejanje.