Prva socialna pomoč
  CSD  Dejavnosti     Enota Medvode - polivalentno delo Nazaj  
Dejavnosti centra za pomoč ljudem v težavah in programi za izvajanje preventive in samopomoči.

Model multidisciplinarnega pristopa pri obravnavi nasilja v družini
  Opis
  REGIJSKA INTERVENTNA SLUŽBA
Varstvo otrok in družine in preprečevanja nasilja v družini
  Opis
Psihološka služba
svetovanje staršem, svetovanje zakoncema ali partnerjema ...
Področje rejništva in posvojitev
Področje skrbništva
Enota Medvode - polivalentno delo
Nahaja se na dislocirani lokaciji v Medvodah. Namen enote je delo čimbolj približati uporabnikom.
Področje dela s starejšimi
Pomoč je namenjena starim ljudem in družinskim članom pri reševanju kompleksnih socialnih problemov.
Področje dela z invalidi
Pomoč je namenjena otrokom, mladostnikom in odraslim osebam z motnjami v telesnem in duševnem razvoju.
Področje dela z zasvojenostmi in postpenalna obravnava
Področje dela z mladostniki
  Delo z mladoletnimi storilci kaznivih dejanj
  Namestitev otrok in mladostnikov v stanovanjske skupine in vzgojne zavode
 

Enota centra za socialno delo Ljubljana-Šiška se nahaja na dislocirani lokaciji v Medvodah, na naslovu Medvoška cesta 4.

Namen enote je občanom Medvod čimbolj približati naše delo. V enoti je zaposlenih pet strokovnih delavcev.

Področja dela na enoti Medvode:

varstvo otrok in družine
prva socialna pomoč,
denarne socialne pomoči,
varstvo odraslih, starih
starševsko varstvo in družinski prejemki

pravice s področja Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS)
(otroškega dodatka, denarne socialne pomoči, varstvenega dodatka in državne štipendije, znižanje plačila za programe vrtcev, subvencijo malice za učence in dijake, subvencijo kosila za učence, subvencijo prevozov za dijake in študente, oprostitve plačil socialnovarstvenih storitev in prispevek k plačilu pravic družinskega pomočnika, subvencijo najemnine, pravico do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev za socialno ogrožene osebe in na pravico do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje)

Ostala področja dela opravljajo strokovni delavci v Ljubljani, Celovška cesta 150.

Uradne ure so v ponedeljek, sreda in petek od 8.00 - 12.00. in ob ponedeljkih od 13.00 - 15.00 ter ob sredah od 13.00 -17.00 ure, dobite nas na telefonskih številkah:

01/320-61-21 - subvencije otrokom in mladini, otroški dodatek, starševsko varstvo, subvencija najemnine
01/320-61-22 - denarna socialna pomoč, varstveni dodatek, zdravstveno zavarovanje, prva socialna pomoč (varstvo starejših)
01/361-34-08 - prva socialna pomoč in varstvo otrok in družine
01/361-39-90 - prva socialna pomoč in varstvo otrok in družine

V primeru, da v času ne uradnih ur v enoti Medvode ni dosegljiv nihče od strokovnih delavcev, imajo uporabniki možnost poiskati pomoč na našem matičnem centru Ljubljana-Šiška na telefonski številki 01/583-98-00.