Prva socialna pomoč
  CSD  Dejavnosti Nazaj  
Dejavnosti centra za pomoč ljudem v težavah in programi za izvajanje preventive in samopomoči.

Model multidisciplinarnega pristopa pri obravnavi nasilja v družini
  Opis
  REGIJSKA INTERVENTNA SLUŽBA
Varstvo otrok in družine in preprečevanja nasilja v družini
  Opis
Psihološka služba
svetovanje staršem, svetovanje zakoncema ali partnerjema ...
Področje rejništva in posvojitev
Področje skrbništva
Enota Medvode - polivalentno delo
Nahaja se na dislocirani lokaciji v Medvodah. Namen enote je delo čimbolj približati uporabnikom.
Področje dela s starejšimi
Pomoč je namenjena starim ljudem in družinskim članom pri reševanju kompleksnih socialnih problemov.
Področje dela z invalidi
Pomoč je namenjena otrokom, mladostnikom in odraslim osebam z motnjami v telesnem in duševnem razvoju.
Področje dela z zasvojenostmi in postpenalna obravnava
Področje dela z mladostniki
  Delo z mladoletnimi storilci kaznivih dejanj
  Namestitev otrok in mladostnikov v stanovanjske skupine in vzgojne zavode
 

Varstvo otrok in družine in preprečevanja nasilja v družini

Uporabniki so otroci in njihovi starši, katerim Center za socialno delo nudi pomoč na podlagi z zakonom določenih nalog in javnih pooblastil in s socialno varstvenimi storitvami.

Naloge po zakonu:
  • urejanje odnosov v družini,
  • posredovanje pri sporazumu o vzgoji, stikih on preživnini,
  • svetovalni razgovor ob razvezi zakonske zveze,
  • priznanje in/ali izpodbijanje očetovstva/materinstva,
  • pomoč pri varstvu otrokove koristi v sodnih postopkih,
  • pomoč pri sklenitvi sporazuma v sporih med staršema,
  • ukrepi za varstvo otrok, ki so žrtve nasilja v družini.

Socialno varstveni storitvi:

Osebna pomoč in pomoč družini za dom sta namenjeni posameznikom in družinam pri reševanju socialnih stisk in težav, glede urejanja življenjskih razmer, ki bodo zagotavljale pogoje za normalno življenje.

Za storitvi osebne pomoči in pomoči družini za dom se posameznik ali družina odločijo prostovoljno.