Prva socialna pomoč
  CSD  Dejavnosti Nazaj  
Dejavnosti centra za pomoč ljudem v težavah in programi za izvajanje preventive in samopomoči.

Model multidisciplinarnega pristopa pri obravnavi nasilja v družini
  Opis
  REGIJSKA INTERVENTNA SLUŽBA
Varstvo otrok in družine in preprečevanja nasilja v družini
  Opis
Psihološka služba
svetovanje staršem, svetovanje zakoncema ali partnerjema ...
Področje rejništva in posvojitev
Področje skrbništva
Enota Medvode - polivalentno delo
Nahaja se na dislocirani lokaciji v Medvodah. Namen enote je delo čimbolj približati uporabnikom.
Področje dela s starejšimi
Pomoč je namenjena starim ljudem in družinskim članom pri reševanju kompleksnih socialnih problemov.
Področje dela z invalidi
Pomoč je namenjena otrokom, mladostnikom in odraslim osebam z motnjami v telesnem in duševnem razvoju.
Področje dela z zasvojenostmi in postpenalna obravnava
Področje dela z mladostniki
  Delo z mladoletnimi storilci kaznivih dejanj
  Namestitev otrok in mladostnikov v stanovanjske skupine in vzgojne zavode
 

REGIJSKA INTERVENTNA SLUŽBA

za izvajanje nujnih opravil izven poslovnega časa centrov za socialno delo

Regijska interventna služba centrov za socialno delo izvaja samo nujna opravila, ki preprečujejo ali zmanjšujejo ogroženost žrtve nasilja. Na podlagi obvestila policije nudi prvo socialno pomoč in namestitev v varno okolje kadar gre za:

  • mladoletnega otroka, ki je ogrožen, ostane brez staršev ipd.,
  • žrtev nasilja v družini,
  • osebo, ki ji je odvzeta poslovna sposobnost ali podaljšana roditeljska pravica in ostane brez varstva in oskrbe,
  • starejšo osebo, ki je brez svojcev in se zaradi starostnih sprememb znajde v hudi stiski ali se izgubi.


Regijska interventna služba deluje za območja centrov za socialno delo Ljubljana Šiška, Ljubljana Center, Ljubljana Bežigrad, Ljubljana Moste Polje, Ljubljana Vič Rudnik, Logatec, Vrhnika v času
  • vsak ponedeljek, torek in četrtek od 15. ure do 8. ure zjutraj prihodnjega dne
  • vsako sredo od 17. ure do 8. ure zjutraj prihodnjega dne
  • vsak petek od 13. ure do ponedeljka do 8. ure zjutraj
  • vse dela proste dni in praznike
  • vsakega 24. ter 31. decembra od 13 ure do 8. ure zjutraj prvega naslednjega delovnega dne.


Telefonska številka regijske interventne službe je poznana samo policiji.
V primeru potrebe po pomoči regijske interventne službe je potrebno poklicati policijo.