Prva socialna pomoč
  CSD  Dejavnosti Nazaj  
Dejavnosti centra za pomoč ljudem v težavah in programi za izvajanje preventive in samopomoči.

Model multidisciplinarnega pristopa pri obravnavi nasilja v družini
  Opis
  REGIJSKA INTERVENTNA SLUŽBA
Varstvo otrok in družine in preprečevanja nasilja v družini
  Opis
Psihološka služba
svetovanje staršem, svetovanje zakoncema ali partnerjema ...
Področje rejništva in posvojitev
Področje skrbništva
Enota Medvode - polivalentno delo
Nahaja se na dislocirani lokaciji v Medvodah. Namen enote je delo čimbolj približati uporabnikom.
Področje dela s starejšimi
Pomoč je namenjena starim ljudem in družinskim članom pri reševanju kompleksnih socialnih problemov.
Področje dela z invalidi
Pomoč je namenjena otrokom, mladostnikom in odraslim osebam z motnjami v telesnem in duševnem razvoju.
Področje dela z zasvojenostmi in postpenalna obravnava
Področje dela z mladostniki
  Delo z mladoletnimi storilci kaznivih dejanj
  Namestitev otrok in mladostnikov v stanovanjske skupine in vzgojne zavode
 

Centri za socialno delo so institucije, kjer se stroka socialnega dela v največji meri izkazuje kot avtonomna stroka z jasnimi, tako teoretičnimi, kot praktičnimi izhodišči.
Glede na večje družbene spremembe, ki jih doživljamo v zadnjem časovnem obdobju se na centru za socialno delo Šiška posledično srečujemo tudi z drugačnimi potrebami, ki prihajajo iz zunanjega okolja. CSD Šiška se dejavno odziva na potrebe okolja in se čedalje bolj odpira.

Dejavnosti Centra za socialno delo Ljubljana-Šiška (CSD Šiška)

Dejavnosti, ki jih opravlja CSD Šiška kažejo na izjemen preplet socialno varstvenih storitev in javnih pooblastil v vsakdanjem delu centra. Ne glede na to, vse dejavnosti centra lahko razdelimo na:

1. socialno varstvene storitve
 • socialna preventiva
 • prva socialna pomoč
 • osebna pomoč
 • pomoč družini za dom


 • 2. javna pooblastila na področjih:
 • zakonske zveze
 • razmerji med starši in otroki
 • posvojitve
 • rejništva
 • skrbništva
 • dela z mladostniki
 • varstva otrok s posebnimi potrebami
 • varstva odraslih in starejših
 • druga javna pooblastila
 • druge naloge


 • 3. denarni transferji
  denarne socialne pomoči in oprostitve pri plačilih socialno varstvenih storitev
 • trajna denarna socialna pomoč
 • denarna socialna pomoč
 • izredna denarna socialna pomoč
 • enkratna izredna denarna socialna pomoč
 • oprostitev plačila socialno varstvenih storitev


 • 4. družinski prejemki
 • starševski dodatek
 • pomoč ob rojstvu otroka
 • otroški dodatek
 • dodatek za veliko družino
 • dodatek za nego otroka
 • delno izplačilo za izgubljeni dohodek


 • 5. starševsko varstvo
 • starševsko nadomestilo
 • plačilo prispevkov za čas krajšega delovnega časa
 • pravica staršev do plačila prispevkov za socialno varnost zaradi starševstva